Start » Karriär

Karriär

Karriär på fyra sätt

Du har säkert någon gång funderat på vilken karriär du skall göra, och sökt kunskaper och fakta omkring kärriärutveckling. Här får du lite mer grund att stå på inför dina framtida karriärplaner – fyra olika karriärvägar synas och beskrivs.

Det finns vissa mönster, eller ”vägar” för karriärer, som har olika karaktär och fokus. Den klassiska vägen har varit att stiga i graderna, och göra en uppåtriktad karriär. Men det finns andra mönster också! Fundera på dessa fyra grundmönster i relation till din egen karriär och se om du kan känna igen dig i någon av dem.

1. Generalisten
Generalisten är en väg som ofta leder till chefsroller. Det är en individ som gör karriär genom att använda sin ledarförmåga. Bred kunskap inom ett eller flera funktionella områden är viktigt för generalisten. Hon utvecklar också förmågan att ha överblick över andra funktioner och områden. Hon visar tidigt ledaregenskaper som gör att hon identifieras som en individ som kommer att ha möjligheter att få betydanden poster inom företaget. Har förmåga att se vad som behöver göras i olika situationer, och är inte rädd för att fatta beslut som ibland kan vara obehagliga för andra. Hon kan lite grand om många områden. Generalisten är alltså en allätare intressemässigt och ser det viktiga i att ha en bred överblick.

Hennes drivkrafter kan variera avsevärt, men för det mesta finns det ett inre behov av att påverka andra, ta ansvar och fatta de viktiga besluten.

Översikt och beslutspåverkan är nyckelord!

2. Proffset
Proffset är en individ som har nyfikenhet som drivkraft i mångt och mycket. Han har behov av att vara i centrum också, vilket han tillfredsställer genom att söka sig till yrken och förhållanden som leder till att hans förmågor och talanger utvecklas, och han får arbeta med nya områden och projekt hela tiden.

Proffset har ofta en hög social kompetens till skillnad från specialisten som oftast har en kunskap som avgörande framgångsfaktor. Proffset utvecklar kunskap, kompetens, opinion eller åsikter som andra tar efter. Proffsen är ofta sociala ingenjörer som påverkar genom att föra fram idéer eller ståndpunkter som antingen är innovativa eller som är opportuna. De ligger antingen rätt i tidsandan, eller så skapar de tidsandan i något avseende. Proffset påverkar indirekt andra människors val, ofta genom att vara en förebild för andra.

Påverkan och sociala möten är nyckelord!

3. Specialisten
Specialisten är en förvaltare som har kunskap som plattform – ofta djupa kunskaper inom sitt område. Specialisten skapar dock inte ny kunskap eller nya idéer i den utsträckningen som proffset gör.

Specialisten gör karriär genom att förvalta strategisk kunskap som antingen är svårtillgänglig eller som kräver lång tid att skaffa. Specialisten blir expert inom sitt område och fungerar mer som grindvakt än som spridare av kunskapen.

Specialistens karriärväg är smal. Han fördjupar sina kunskaper och blir mer och mer kompetent inom sitt område. Han är inte intresserad av att göra en hierarkisk karriär egentligen, men gör det ibland för att få högre lön.

Kunskap och kompetens är nyckelorden!

4. Entreprenören
Entreprenören är en individ som inte passar in i andras strukturer. Han har stora inre drivkrafter som påverkar honom mot att ta egna initiativ till att skapa sin egen värld. Han är risktagaren som ger sig på projekt som andra inte skulle se som genomförbara, men som p g a entreprenörens kraft oftast förverkligas!

Han bygger nya företag och projekt från grunden eller genom att hitta på helt nya företeelser såsom produkter eller andra innovationer. Han får utlopp för sina starka drivkrafter genom att ständigt ha nya projekt igång som han kan se utvecklas från idé till fungerande system. Målet för entreprenören är att se sitt verk växa, och hela tiden leva med det intensivt. Det är ofta ett kall att vara entreprenör!

Kraft, energi och pionjäranda är nyckelord!

Dessa fyra karriärvägar är grundmönster som finns i botten av de flesta yrkeskarriärer. Du kan säkert se din egen väg tydligare med vägledning av de fyra rollerna. Använd denna insikt till att bli ännu mer fokuserad på hur du skall få din karriärväg mer tydlig och synlig – både för dig själv och potentiella arbetsgivare!

Ny karriär via Plenia