Plenia

Vi är Plenia

Plenia är ett enkelt sätt att mötas. Till oss anmäler sig personer som vill gå vidare i karriären, och som kan tänka sig att byta jobb om de får rätt erbjudande. Arbetsgivare som söker nya, kvalificerade medarbetare använder sig av Plenia för att hitta exakt den person de behöver.

För dig som privatperson är Plenia ett utmärkt sätt att bevaka arbetsmarknaden. Du som anmäler dig hos oss behöver bara ta ställning till jobberbjudanden som är relevanta. Du får också en indikator på hur efterfrågad din kompetens är just nu. Som arbetsgivare får du möjlighet att snabbt finna den kompetens du söker. Vi söker aktivt upp personer med rätt utbildning och erfarenhet, och vår kompetenspool förnyas hela tiden utifrån våra kunders behov och önskemål.

Arbetsmarknaden har förändrats
Vi arbetar inte på samma sätt som förr. Lång och trogen tjänst har blivit snabba byten mellan olika jobb för att främja karriären. Hos Plenia förenas snabbheten och kostnadseffektiviteten från Internet med den individuella behandlingen och träffsäkerheten i traditionell headhunting. Plenia är ett enkelt sätt att mötas, för personer som vill utveckla sin karriär och företag som behöver nya medarbetare. Privatpersonerna gör en utförlig presentation av sig själva, sin utbildning och sin kompetens. Arbetsgivaren använder sig i sin tur av vår databas för att finna personer som uppfyller ställda krav och önskemål.

Läs mer om vårt e-huntingkoncept:

Snabbare än headhunting. Personligare än Internet.
Vi förenar headhunterns målinriktade arbete med den moderna informationsteknikens snabbhet och träffsäkerhet. På Plenia är vi stolta över att presentera ett nytt begrepp: e-hunting. Med tonvikt på personlig service ser vi till att förmedla rätt kompetens till rätt plats.

Du som söker jobb
Du som söker nytt jobb anmäler dig på vår hemsida. Där fyller du i utförliga uppgifter om dig själv, din yrkeserfarenhet, utbildning och kompetens. Arbetsgivaren, eller våra rekryterare, söker i kompetenspoolen efter passande personer genom att fylla i sökkriterier. Dessa matchas mot de personer som är anmälda hos oss.

Matchningen utförs automatiskt med vår sökmotor, men vi håller hårt på att alltid ge personlig service. Exempelvis kontaktar vi dig personligen om du valts ut för ett jobberbjudande.

Din identitet skyddas alltid tills du själv bedömer att ett jobberbjudande är tillräckligt intressant. Först då får arbetsgivaren tillgång till dina personuppgifter. Däremot kan arbetsgivaren ta del av din detaljerade presentation. Genom att du gör en utförlig beskrivning av dig själv och dina framtidsplaner i vår kompetenspool, behöver du heller aldrig ta ställning till jobberbjudanden som inte är relevanta för dig. Det är du som bestämmer.

Du som vill rekrytera
Vårt begrepp e-hunting borgar för att rekryteringsuppdragen hanteras snabbt och kostnadseffektivt. Som arbetsgivare får du hög träffsäkerhet i sökandet efter kvalificerad kompetens, oavsett vilken av våra tjänster som används. Vill du ha hjälp med hela rekryteringsuppdraget kan du överlåta en större del av arbetet till våra rekryterare.

E-hunting innebär också att vi är noga med kvaliteten. Vi söker aktivt upp de personer som kan vara intressanta för arbetsgivare inom våra fem yrkesområden. På så sätt får privatpersoner bara jobberbjudanden som ligger i linje med deras önskemål. Arbetsgivare kan i sin tur känna sig förvissade om att de personer som får jobberbjudanden, verkligen är intresserade av att ta ställning till dem.

Vi ger alltid personlig service, men du väljer hur stor del av rekryteringsprocessen du själv vill ha hand om:

SelfMatch innebär att du själv söker i databasen.

ServiceMatch är vår fullservicelösning som innebär att du låter Plenias rekryterare ta hand om hela rekryteringsuppdraget.

Plenias integritetspolicy

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Vi vidarebefordrar inga personliga uppgifter utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi skyddar alltid din identitet, tills du själv bedömer att ett jobberbjudande är så intressant att du vill ha kontakt med arbetsgivaren. Först då ger vi arbetsgivaren tillgång till dina personuppgifter.
Du kan när som helst göra din anmälan vilande, vilket innebär att du inte är synlig för arbetsgivare som söker i Kompetenspoolen.
Du har rätt att begära att vi raderar din anmälan, eller också utför du själv raderingen.
Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till andra företag/organisationer utan din tillåtelse.
Vi kontaktar dig personligen per telefon endast när det gäller jobberbjudanden som matchar din kompetens och profil.
Arbetsgivare som söker i kompetenspoolen får inte tillgång till uppgifter om din nuvarande arbetsgivare förrän du ger din tillåtelse.
All information som du lämnar skyddas för utomstående.
Plenias anställda har tystnadsplikt.

Plenia i praktiken

– Mikaela Franzén är nyanställd som kundservicechef på 3M i Rotebro, utanför Stockholm. Jobbet förmedlades via Plenia, där 3M är kund. Så sent som i somras arbetade Mikaela i Holland, på det amerikanska företaget GE Bayer Silicons.
– Jag hade ett bra jobb och var inte alls ute efter något nytt. Jag hade tidigare lagt in mina uppgifter hos Plenia, mest för att bevaka den svenska arbetsmarknaden, ifall jag skulle vilja flytta hem igen.
– Jag funderade på om jag kanske skulle ta bort min CV eller ändra den, eftersom jag inte sökte nytt jobb just då. Mina arbetsuppgifter hade också förändrats sedan jag gjorde min anmälan hos Plenia. Jag tackade nej till jobberbjudandet och gick sedan in på Plenias hemsida och uppdaterade min CV istället för att ta bort den.

Det var ett klokt beslut. I slutet av juli hörde Plenia av sig igen när Mikaela var hemma i Sverige på semester. Nu gällde erbjudandet en tjänst som chef för kundservice på 3M. Mikaela gick på intervju med grundinställningen att om det ”kändes rätt” och låg i rätt riktning för karriären så kunde det vara värt ett försök. Resultatet? Nytt jobb och flytt hem till Sverige.

– 3M behövde någon med erfarenhet från det jag arbetade med i Holland. Dessutom var det ett extra plus att jag har arbetat i ett amerikanskt företag. Det kändes helt rätt, så jag flyttade hem till Sverige och började jobbet i oktober. Rätt otroligt, med tanke på att jag, så sent som i somras, inte alls tänkte byta jobb eller flytta hem! avslutar Mikaela.

Tre tips från Mikaela Franzén:

Uppdatera din anmälan annars kanske du missar det du egentligen söker.
Se över dina löneanspråk. För lågt anspråk kan tolkas som att du gör allt för att byta jobb. För högt anspråk ger signaler om att du inte alls är intresserad av att byta.
Tänk igenom vad du vill med din karriär. Skriv in dina planer i din anmälan hos Plenia.

Plenia löser jobbet